Høstscena - Verksted med Farah Saleh

Farah Saleh. Pressebilete. Fotokjelde: Høstscena.
Laurdag, 30 september, 2017 klokka 14:00

A Fidayee Son in Moscow & the Archive of Gestures. Høstscena inviterer Ålesund kunstfaglige miljø til en performance lecture – «A Fidayee Son in Moscow» og påfølgende verksted med den palestinske konseptuelle dansekunstneren Farah Saleh.

I verkstedet vil Saleh og deltagerne undersøke hvordan kunst kan bidra til endring ved å utforske sosiale og politiske minner – og ved å ta i bruk kroppen som et body of Archive. Deltagerne vil første arbeide med å definere hva en kroppsgest består av, for så å bygge opp et arkiv med bevegelser og alternative fortellinger som vi ser at blir utelatt fra den offisielle historiefortellingen.

Hele verkstedet varer 2 timer og 15 minutter inkludert visning av «A Fidayee Son in Moscow». Kom med et åpent sinn og komfortable klær. Verkstedet er åpent for alle, men tilbys spesielt det (danse) kunstfaglige miljøet i Ålesund og omegn. Ta gjerne kontakt med festivalledelse for nærmere informasjon angående deltagelse. Dette verkstedet er et ledd i videreutviklingen av festivaltilbudet til byens kunstfaglige miljø.

Stad
Fagerlia vgs
Kommune: 
Kategori: