Heldagsseminar 2.september: Myldring i mellomrommet

Byen. Alle rettigheter: Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE.
Fredag, 2 september, 2016 klokka 11:00

"Finnes det ukrenkelig arkitektur og rom? Kan institusjoner med et særskilt ansvar likevel gjøre endringer som påvirker slike bygg og arealer?"

”Vern gjennom bruk” og ”det levende kulturminne” er vår tids aksepterte form for kulturminnevern. Med det som rettesnor har Stiftelsen Kulturkvartalet det siste året startet arbeidet med å se på eget behov for utvikling innenfor eget område. Vi ga en utfordring til fire arkitektkontorer om å fremme forslag til hvordan Mellomrommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE kan tenkes å bli brukt for å løse noen av de mange publikumsutfordringene museet som helhet har. Utfordringen som ble gitt var å skape en synlig og attraktiv inngang og et myldreområde uten å gå på akkord med etablert arkitektur, uten å gjøre utilbørlige inngrep, uten å stenge mellomrommet for det gående menneske. Samtidig ønsket vi oss samtidens arkitektoniske og kunstneriske opplevelse i et utsiktspunkt mot byen.

Arkitektene arbeidet med dette i to dager hver, og på slutten av dag to presenterte de sine skisser og forslag. Disse er videre presentert i utstillingen BYEN - Ålesund: 10.000 meter med muligheter, og på dette seminaret vil arkitektkontorene selv presentere og diskutere sine forslag.

Sted: Overlyssalen, Kunstmuseet KUBE
Seminaret er gratis og åpent for alle

Program for dagen:
11.00 - 11.15 Velkomst og innledning ved Gro Kraft - "Myldring i melllomrommet" - hva og hvorfor.
11.15 - 12.00 Innlegg ved Mathilde Sprovin: "Liten og kompakt, museal og verneverdig – bymiljø i endring".
12.05 – 12.35 Presentasjon ved Rintala/Eggertsson Arkitekter
12.40 – 13.10 Presentasjon ved Invit Arkitekter

13.10 – 13.45 Pause m/lunsj til salgs i Apotekeren kafé

13.45 – 14.15 Presentasjon ved Sandbakk/Pettersen Arkitekter
14.20 – 14.50 Presentasjon ved Cubus Arkitekter

14.50 – 15.00 Kaffe/te

15.00 – 15.45 Samtale/diskusjon. Moderator: Mathilde Sprovin
15.45 – 16.00 Avslutning/oppsummering

Stad
Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE
Kommune: