Holmeskjærsvika og Bogneset i Ålesund - Naturlos 2014

Holmeskjærsvika i Ålesund. Fotokjelde: Ålesund kommune.
Måndag, 26 mai, 2014 klokka 11:00

Vandring frå Holmeskjærsvika til Bogneset og attende. Turen går langs dennye turvegen i område. Turen vert avslutta med sosialt samvær med kaffi , frukt og sang.

Oppmøte: Båthamna i Holmeskjærsvika kl. 11.00
Arrangør: Landslaget for Hjerte og Lungesjuke Ålesund/Sula/Giske

Stad
Kommune: