Holmeskjærsvika og Bogneset i Ålesund - Naturlos 2016

Måndag, 23 mai, 2016 klokka 11:00

Vandring frå Holmeskjærsvika til Bogneset og attende. Turen går langs den nye turvegen i område. Turen vert avslutta med sosialt samvær med kaffi, frukt og song.

Oppmøte Båthamna i Holmeskjærsvika kl: 11:00

Arrangør Landslaget for Hjerte og Lungesjuke Ålesund/Sula/Giske

Stad
Kommune: