Husmor - dannelse og utdannelse

Tysdag, 15 november, 2011 klokka 11:00:00

kåseri i Kyllingstua på Romsdalsmuseet; «Det er et raap, som nu for tiden høres overalt og temmlig høilydt. Deter raabet paa uddannelse.

Læg merke til: ikke saa meget paa dannelse som på uddannelse. En lærerinde har lang uddannelsestid bag sig med theoretisk kundskabstilegnelse og praktisk udøvelse.

Alle disse uddannes for en enkelt fagbranche, for handelen, for haandverket, for lærergjerningen osv.Men en husmor - - ? Hun simpelthen gifter seg. Kan oftest ikke, hvad smaafuglene kan bygge rede. En husmor hvilken er hendes gjerning i livet?»
Det er ikke mulig å snakke om Norges husmorutdanning uten samtidig å berøre temaet om kvinners sosiale
stand gjennom tidene. Hvor fremmed er det ikke for oss å tenke oss en tid da kvinnen ikke hadde stemmerett og hennes muligheter var begrenset av hva som var allment betraktet som sømmelig og passende for en kvinne å sysle med.

Ropet om utdannelse betegner ikke utelukkende et fremskritt i samfunnsdeltakelsen på begynnelsen av
1900-tallet for kvinnen. Hva husmorutdannelsen gjelder, er det er like mye snakk om å «profesjonalisere» husmorrollen, gjerne som «sjef» i eget hjem som å øke hennes innsikt og evner til å bidra til fellesskapet utenfor hjemmet.

Det oppleves som inkonsekvent på den ene siden å befeste kvinnens posisjon i hjemmet og samtidig rope påhennes bidrag utover hjemmets lune rede. Men den tidens melodi forfekter et Ole Brumm-syn. Gjennom å blien bedre husmor ble man en bedre samfunnsborger og kunne bidra også på andre arenaer. Man bygde da tross alt landet!

Dette kåseriet dreier seg om husmorutdannelsen, om det unge husmødre (i hvert fall noen) lærte i by og
på bygd og om Romsdal Husmorskule i sær. Men den er også et lite glimt inn i samfunnsdebatten knyttettil kvinnens rolle på begynnelsen av 1900-tallet.

Kyllingstua Tirsdag 15. november kl. 11.00
Inngang kr. 100,- inkl. enkel servering (RMV 80,-)

Velkommen!

Stad
Romsdalsmuseet
Veøya
6401
MOLDE
Kommune: