Innflytterdagen i Molde 2011

Laurdag, 3 september, 2011 klokka 10:00:00

Formålet med dagen er å skape trivsel, samt gjøre Molde kjent som et godt sted å flytte til.

Arrangementet blir gjennomført i Molde sentrum. Lag, organisasjoner og næringsliv viser gjennom stands og egne aktiviteter det store mangfold av aktiviteter som finnes i byen.

Stad
Storgata
6413
Molde
Kommune: