Internajsonal seniorkveld - Ålesund Tamilske Forening

Foto: Tamilsk Forening
Torsdag, 28 mai, 2015 klokka 17:00

Internasjonal seniorkveld Ålesund Tamilske Forening

Ålesund Tamilske Forening har siste året feira sitt 25 års jubileum. Foreninga er oppteken av å lære våre komande generasjonar sin kultur og sine tradisjonar. Ålesund Tamilske Forening kjem til Skodje med eige program og skal undrhalde oss denne kvelden.

Alle Seniorkveldane våre er opne for alle interesserte. Bill. kr. 60,-. Mat og kaffe - loddsal - allsong - Musikk: Kåre Myren.

Stad
Gomerhuset på Skodje
Kommune: