Internasjonal seniorkveld

Bilete fra Internasjonal seniorkveld i 2013. Foto: Skodje Pensjonistlag.
Torsdag, 22 mai, 2014 klokka 17:00

Internasjonal underhaldning – Internasjonal mat

Etter ein svært vellukka Internasjonal seniorkveld i 2013, satsar Skodje Pensjonistlag på å arrangere ein slik kveld også i år. Her vil vi vise Internasjonal
underhaldning, med gjester både frå inn- og utland. Vi satsar på danse-oppvisning, musikk, opplesing og sang. Vi dekker bordet vårt med både norske og utanlandske matrettar.

Bill.kr. 60,-. Ord for dagen – allsong – loddsal - mat og kaffe
Våre seniorkveldar er opne for alle interesserte.

Treng du skyss, ring 412 35 188

Stad
Klubbhuset Skodje IL
Kommune: