Jan Serafin - visning av kunstprosjekt

Laurdag, 6 desember, 2014 klokka 15:00

Egg i stein, ideer, skisser og modeller.

Temaet er kontinuasjon, at tiden går. Egg er liv. Den opprinnelige formen, Egget symboliserer starten. Runene er av gammel, skandinavisk tradisjon og filosofi ...

Stad
Ellinggard Steinindustri (Eide Stein)
Kommune: 
Kategori: