Jordmormarsjen i Norddal kommune - Naturlos 2015

Laurdag, 15 august, 2015 klokka 07:30

Turmasj i jordmora Jensine Rødal Grønningsæter sine fotefar frå Eidsdal til Muldal i Tafjord. NB! Muldal er ein av StikkUt-postane i Norddal kommune. NB! Startkontingent. Meir informasjon www.jordmormarsjen.no. Lengda på turen: fleire ulike løypetrasear;
Eidsdal-Muldal - ca 10 timars tur
Prestegarden i Norddal-Muldal - ca 8 timar ( buss Eidsdal - Prestegarden)
Herdalsosen-Muldal ca 7 timar ( buss Eidsdal - Herdalsosen )
Muldalsvika/Sødalsvik ca 45 minutt.

Oppmøte:
07.30 - 09.00 Registrering v/jormorstova i Eidsdal: For start frå Eidsdal, Norddal og Hedalen.
NV! 08.00 Fellestart for dei som skal gå den lengste turen.
( Parkering v/Linge ferjekai. Buss frå Muldalsvika til Linge ca kl 16.00 og ca kl 18.00.)
12.30 - 14.00 Registrering i Muldalsvika/Sødalsvika i Tafjorden for den stuttaste turen.
Arrangør:
Eidsdal Helselag, Eidsdal IL, Norddal IL, Eisdal/Norddal Røde Kors, Eigarane av Jordmorstova i Eidsdal.
Kontaktperson: Paul Birger Tysnes 41235188 eller e-post: post@jordmormarsjen.no

Stad
Kommune: