Jutevatnet på Ørskogfjellet - Naturlos 2015

Jutevatnet på Ørskogfjellet. Fotokjelde: Friluftsrådet for Ålesund og omland
Onsdag, 9 september, 2015 klokka 18:00

Lett tur frå «fl ystripa» på Ørskogfjellet og til Jutevatnet. Måslia er eit av StikkUtturmåla i Vestnes.

Oppmøte: Stordal skule kl.18.00 eller
etter avtale med turleiar. (Ørskogfjellet ca
18.30)
Arrangør: Stordal Turlag
Turleiarar: Ruth Janne Vinje tlf 911 97 921

Stad
Kommune: