Kilstisætra og Blåhornet i Eidsdal (Norddal kommune) - Naturlos 2017

Kilstisætra. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Torsdag, 22 juni, 2017 klokka 10:30

Dette er ein middels tung tur som passar spesielt godt for seniorar.

Terrenget rundt Blåhornet er noko av det mest varierte og spennan-de ein kan fi nne på Sunnmøre. Blåhornet er også ein StikkUT!-tur.
Oppmøte: Linge ferjekai kl.10.30
Turvert: Kjell Rønning tlf. 408 71 775
Arrangør: Seniorgruppa, Ålesund-Sunnmøre Turistforening

Stad
Kommune: