Kleivane i Ørskog - Naturlos 2015

Kleivane i Ørskog. Fotokjelde: Friluftsrådet for Ålesund og omland.
Måndag, 31 august, 2015 klokka 17:50

Turen går frå Tøsse til Kleivane ovaføre Apalset.

Oppmøte: Undergongen ved Tøsse (Tøssesvingen) kl.17.50
Arrangør: Landslaget for Hjerte og Lungesjuke Skodje/Ørskog/Haram Turansvarleg: Oskar Frostad
tlf 950 69 095

Stad
Kommune: