Konsert med Ensemble Dalí, Frank Martin messe for dobbeltkor

Turne med Ensemble Dalí
Laurdag, 19 oktober, 2019 klokka 18:00

Kammerkoret Ensemble Dali inviterer til konsert med Frank Martins kjente messe for dobbeltkor samt perler fra Anton Bruckner

Kammerkoret Ensemble Dali inviterer til konsert med Frank Martins kjente messe for dobbeltkor samt perler fra Anton Bruckner. Ensemble Dalí er et kammerkor fra Midt Norge og ledes av Eirik Sørborg fra Kristiansund. Koret gjennomfører prøver fordelt på 9 intense helgesamlinger i året hvor alle møter forberedt. Slik kan koret jobbe konsentrert, effektivt og meningsfullt på musikkens premisser. Ensemble Dalí rekrutterer sangere som ønsker å bli stilt krav til individuelt, for sammen å søke forløsning av flott og utfordrende kormusikk. Velkommen til konsert!

Stad
Ålesund kirke
Kommune: 
Kategori: