Konsert med Nørvøy Ungdomskorps

Nørvøy Ungdomskorps spiller i Gavla 2012. Foto: Nørvøy Ungdomskorps
Laurdag, 20 april, 2013

Nørvøy Ungdomskorps ble stiftet i 1965 som en direkte fortsettelse av Nørvøy skoles guttemusikkorps. Guttemusikken, som ble stiftet i 1918, måtte opphøre da skolenn gikk over til ungdomsskole og rekrutteringsgrunnlaget fra barneskolen forsvant.

Korpset består i dag av 50 musikanter og har et stort musikalsk spekter fra band/musikaler til mer tradisjonell musikk.

De siste 20 årene har korpset hatt flere store konsertarrangement, som blandt annet inneholder Maigalla, Sousagalla og 1812 konsert i byparken. Dei har også framført The Commitments, ABBA, Blues Brothers og Elton John - oppsettinger i samarbeid med lokale sangere og musikere.

Stad
Arbeideren
Kommune: