Konsert på Kråksundet sjøbruksmuseum

Arnstua og Erikstua. Foto: Kråksundet sjøbruksmuseum.
Søndag, 5 august, 2018 klokka 13:00

Åpen dag og konsert. Nærmere informasjon kommer. Konserten starter kl. 15.

Matsalg, vafler og omvisning hele dagen.

Velkommen!

Stad
Kråksundet sjøbruksmuseum
Kommune: