Kor attraktivt er fylket vårt for kvinner?

Søndag, 8 mars, 2015 klokka 15:00

Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde, Marte Fanneløb Giskeødegård, Møreforsking mfl.. Samtale med utgangspunkt i rapporten “Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar”. I samarbeid med Møreforsking.

Gratis (Sitjeplass kan tingast på tlf. 70047570 eller billett@aasentunet.no)

Stad
Ivar Aasen-tunet
Kommune: