Kulturdagane 2015- «Sangen om Maria»

Laurdag, 7 november, 2015 klokka 18:00

Tore Thomassen har skrive mykje musikk for barn, og i denne konserten framfører kyrkja sine eigne barne- og ungdomskor syngespelet «Sangen om Maria».
Det handlar om Jesu mor og det ho opplever frå Maria bodskapsdag og fram til Jesu fødsel. Den strevsame reisa til og besøket hjå Elisabeth er eitt av elementa i syngespelet.

Konsert
«Sangen om Maria»
Eit syngespel av Tore Thomassen.

Barne- og ungdomskantoriet – Aspirantkoret – Familiekoret
Dir. ragnhild Eide Akslen

Kollekt.

Stad
Spjelkavik kyrkje
Kommune: