Kulturminnevandring i Skodje sentrum

Torsdag, 26 september, 2013 klokka 18:00

Kulturvandringa vil gå frå Skodje IL sitt klubbhus til Vassverkdemma.

Stad
Skodje sentrum
Kommune: 
Kategori: