Kulturminnevandring på Glomset

Søndag, 8 september, 2013 klokka 14:00

Turen vil gå frå skulen til notanaustet

Vi vil m.a. få vite meir om restaureringsarbeidet som er på gang.

Stad
Glomset
Kommune: 
Kategori: