Kulturminnevandring på Stette

Torsdag, 19 september, 2013 klokka 18:00

Kulturvandringa vil gå frå Stette skule til Notanaustet

Vi vil få innsyn i ulike sider ved kystkulturen.

Stad
Stette
Kommune: 
Kategori: