Kveldsmesse

Søndag, 10 november, 2013 klokka 19:00

Kveldsmesse i Herøy kyrkje

Karen Myrene, Kjeldsundstyrar frå Kuala Lumpur er samtalegjest i kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag 10. november kl. 1900. Paul Kristian Hovden leier samtalen. Blandakret "Kvit Sektor" deltek med song. Olaus Jon Koperstad er møteleiar og Margit Holte er liturg.

Stad
Kommune: 
Kategori: