Lebergsfjellet på Ørskogfjellet - Naturlos 2017

Lebergsfjellet. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Torsdag, 15 juni, 2017 klokka 16:30

Turen er lagt opp slik at mange skal kunne delta

Oppmøte: Ved Joker i Tomrefjord kl. 16.30 og ved Sjøbua på Helland kl.16.45 (dersom ein vil ha skyss, kr. 30,-) Elles parkering på rasteplassen rett før grusvegen.
Arrangør: Vestnes frivilligsentral tlf. 974 84 478

Stad
Kommune: