Lillevannet i Ålesund - Naturlos 2014

Lillevannet i Spjelkavik. Fotokjelde: Naturlos 2014.
Måndag, 18 august, 2014 klokka 11:00

Vandring rundt Lillevannet i Spjelkavika. Området er flatt og godt eigna for dei fleste.

Turen vert avslutta med sosialt samver med kaffi , frukt og song.

Oppmøte: Ved klubbhuset til Ålesund Jeger- og fi skeforening kl. 11.00

Arrangør: LHL Ålesund/Sula/Giske

Stad
Kommune: