Lillevatnet i Ålesund - Naturlos 2014

Lillevatnet i Spjelkavika, Ålesund. Fotokjelde: Naturlos 2014
Måndag, 2 juni, 2014 klokka 11:00

Vandring rundt Lillevatnet i Spjelkavika. Område er fl att og godt eigna for dei fl este. Turen vert avslutta med sosialt samvær m. kaffe, frukt og sang.

Oppmøte: Ved klubbhuset til Ålesund Jeger- og fiskeforening kl. 11.00.

Arrangør: LHL Ålesund/Sula/Giske

Stad
Kommune: