Lisjeskorkja i Stordal - Naturlos 2014

Rollsbotnskorkja og Lisjeskorkja (til venstre) i Stordal. Fotograf: Jan Aakvik. Naturlos 2014
Fredag, 20 juni, 2014 klokka 18:00

Midtsommar-/nattur til Lisjeskjorkja ved Overøye.

Oppmøte: Stordal skule kl. 18.00 eller etter avtale med turleiarane

Arrangør: Stordal Turlag

Turleiarar: Jan Helland tlf: 936 76 494 og Alexander Oudijk tlf: 451 16 268

Stad
Kommune: