Møte Tennfjord-Fellesskapet

Søndag, 11 november, 2018 klokka 16:00

Tema: Høsten er moden

Lovsang, tale med Andreas Bakke, BF (Barnefelleskapet), Kafe etter møtet

Stad
Tennfjord Barneskule
Kommune: 
Kategori: