Mausavatnet i Sula - Naturlos 2015

Mausavatnet i Sula. Fotokjelde: Naturlos 2015
Måndag, 14 september, 2015 klokka 11:00

Vandring langs turvegen rundt
Mausavatnet. Turen vert avslutta med sosialt samvær med kaffi , frukt og sang. Mausavatnet er og eit av StikkUt-turmåla i Sula.

Oppmøte: Eikrem kl. 11.00

Arrangør: Landslaget for Hjerte og Lungesjuke Ålesund/Sula/Giske

Stad
Kommune: