Molde 275 år – historisk utstilling i Krona.

Molde 275 år – historisk utstilling i Krona. Foto: Romsdalsmuseet.
Fredag, 2 juni, 2017
Laurdag, 3 juni, 2017
Søndag, 4 juni, 2017
Måndag, 5 juni, 2017
Tysdag, 6 juni, 2017
...og vidare enda fleire datoar.
Vis/skjul alle datoar

Ved munningen av Moldeelva, mellom Moldegård og Reknes, oppsto lasteplassen og handelsstedet Molde Fiære fra slutten av 1500-tallet. Grunnlaget var et oppsving innen trelasthandel og eksport av fisk og sild fra Romsdalskysten. Fra 1742 fikk Molde bystatus samtidig som nabobyen Kristiansund. I anledning byjubileet i år har Romsdalsmuseets laget utstillingen «Molde 275 år».

Mot slutten av 1500-tallet var det stor etterspørsel etter bygningsmaterialer i landene rundt Nordsjøen. Områdene langs Fannefjorden hadde mye storvokst furuskog og skogeierne i distriktet sendte tømmer og sagbord til Molde for eksport. I 1614 blir Molde Fiære ladested. Hollenderne dominerte handelen. Og perioden blir gjerne kalt hollendertida.

Fra 1640-årene var skogen i ferd med å bli uthugget og trelasthandelen i tilbakegang. Kjøpmennene i Molde fant en ny næringsvei i eksport av fisk.. Fisk og fiskeprodukter utgjorde største del av eksporten fra Molde gjennom 1700-tallet.

Først på 1700-tallet ønsket handelsborgerne i Molde fiære egne byprivilegier for å kunne drive nasjonal og internasjonal handel uten å måtte forholde seg til byene Trondheim og Bergen. Den 29. juni 1742 ble arbeidet endelig kronet med hell, da kong Kristian 6. skrev under på et dokument som gav Molde byprivilegier med fulle handelsrettigheter. På denne tiden var det knappe 20 byer i Norge.

Fra da av og fremover til i dag har Molde som by vokst jamt og folketall og virksomhet i byen vår har økt gjennom de skiftende tidene. De to store by-ødeleggelsene, bybrannen i 1916 og bombingen i 1940, la tross for de store konsekvensene, grunnlaget for dagens by sammen med den generelle samfunnsmessige utviklingen. Den første kommunesammenslåingen i 1964 endret byens omfang – og med kommunesammenslåingen i 2020 foren oss vil Molde vokse ytterligere.

For dagens moldenser og besøkende er det naturlig nok den nære fortiden som fenger mest. Utstillingen vil gi mange glimt av kultur, handel, idrett og andre områder også fra senere tid. For mange vil det bli et hyggelig tilbakeblikk på egen oppvekst og tilknytning til byen.

Utstillingen «Molde 275 år» er laget av Romsdalsmuseet, basert på dypdykk i egne magasin og arkivmateriale. Vi håper at liten og stor vil både kjenne seg igjen og bli forundret over Moldes historie gjennom 275 år.

Utstillingsåpning er torsdag 1. juni kl. 19.00 i Krona, og er åpen for alle som ønsker å komme. Fra 2. juni – 14. september kommer utstillingen til å være tilgjengelig i museets ordinære åpningstid eller ved forespørsel utenom disse.

Stad
Romsdalsmuseet
Kommune: 
Kategori: