Nasjonal festkonsert

fotokjelde: ålesund symfoniorkester
fotokjelde: ålesund symfoniorkester
Søndag, 17 mai, 2015 klokka 18:30

Program:

Kjell Flem/Rikard Nordraak: Fanfare og Nasjonalsang

Ludvig Irgens-Jensen: Canto d’omaggio

Evard Grieg: Sanger og Lyrisk Suite

Edvard Fliflet Bræin: “Kantate til Ålesunds 100-års jubileum” (1948)

Ditte Marie Bræin (1985) er fast engasjert som sopran i det Norske Solistkor og fullfører våren 2015 mastergradsstudiet i klassisk sang ved Norges Musikkhøgskole, under veiledning av professorene Svein Bjørkøy og Randi Stene. Ditte har gjort seg bemerket som en av de mer interessante unge sangerne i Norge, og er ettertraktet både som ensemblesanger og solist. I tillegg til å ha opptrådt ved flere festivaler i Norge har hun stått på scenen i blant annet Vietnam, Luxembourg, Nederland og Belgia. Ditte Marie Bræin er også Edvard Fliflet Bræins barnebarn.

Urfremførelse: Edvard Fliflet Bræin: “Kantate til Ålesunds 100-års jubileum”
Ut mot havets ukjente historie…

I 1948 utlyste Ålesund by en komponistkonkurranse om å skrive en bykantate til feiringen av byens 100-års jubileum, over tekst av dikteren Henrik Straumsheim (1893-1975). Av bidragene som deltok i konkurransen ble Edvard Fliflet Bræins (1924-1976) kantate premiert med 2. plass, mens verket som ble premiert som 1. plass var av byens egen organist, Edvin Solem.Henrik Straumsheim (1893-1975)

Siden utfallet av konkurransen ble som det ble, valgte Bræin å benytte kun èn sats av kantaten for videre bruk. Denne satsen kjenner vi i dag best som sangen: «Ut mot havet» og sangen kan best karakteriseres å være svært nær det vi kaller en nasjonalhymne for mange i Norge.

Kantaten ble komponert i årene 1947-48 og er påskrevet mottoet «Vesterhavet», men om dette tilnavnet er en tenkt tittel på hele kantaten, kan vi ikke vite med sikkerhet.Resten av kantaten ble glemt med tidens tann og har derfor aldri blitt urfremført! Dette ønsker Ålesund Symfoniorkester å gjøre noe med i anledning av den tradisjonelle Nasjonale festkonserten, 17. mai. 2015.Bræins bykantate er et fullskala verk i 11 satser, komponert for sopran- og tenor/barytonsolist, resitatør, kor og orkester, med en samlet varighet på ca. 40 min.Verket er svært melodiøst, med en tradisjonell tonal forankring og et preg av folkelighet over seg.Kantaten er skrevet tett opp til Henrik Straumsheims tekstinnhold og viser en komponist som er tidlig opptatt av det musikalske drama.Prosjektet med bykantaten er et særdeles viktig bidrag i å ivareta en glemt juvel i vår nasjonale musikkarv og den øvrige norske kulturarven. Prosjektet gjennomføres med opphavsrettslig tillatelse av familiene Bræin / Straumsheim og med barnebarnet Ditte Marie Bræin som sopransolist i kantaten.Siden sangen «Ut mot havet» har en særstilling som en av Norges mest kjente hymner, tror vi at en urfremføring av bykantatens helhet, vil være av viktig nasjonal og regional interesse.Vi anser det derfor som et ansvar å legge til rette for en urfremførelse av denne kantaten, som er tilegnet og skrevet til Ålesund by.

Stad
Parken Kulturhus
Kommune: 
Tema: