Naturlos 2013 - Kråkneset i Vestnes kommune

Kråkeneset i Vestnes. Foto: Naturlos 2013
Torsdag, 17 oktober, 2013 klokka 16:30

Turavslutning for Frivilligsentralen sine turar i 2013. Turen
går om bruene i Straumen og rundt det idylliske friluftsområdet
på Kråkneset. Avslutning på Frivilligsentralen med
servering og utlodning.
Oppmøte: Joker i Tomrefjord kl. 16.30
Arrangør: Vestnes Frivilligsentral tlf 71 18 0218

Stad
Joker Tomrefjord
Kommune: