Naturlos 2013 - Sammen i Friluft

Laurdag, 8 juni, 2013 klokka 00:00
Søndag, 9 juni, 2013 klokka 00:00

Ålesund friluftsfestival
«Sammen i Friluft» arrangerer årets friluftsfestival med utgangspunkt i området ikring Skarbøvik Idrettsanlegg sitt anlegg på Tueneset.

Meir informasjon om arrangementet på www.sammenifriluft.no

Arrangør: «Sammen i Friluft»

Stad
Skarbøvik Idrettsanlegg
Kommune: