Naturlos - Engesetdalen i Skodje

Søndag, 19 august, 2012

Turmarsjen Dalen Rundt.

Turen går frå Engeset skule,
langs vegen til Erstad og innover Øvstevegen før ein går
ned til bedehuset og attende til skulen. To løypelengder,
fi n tur for både unge og eldre.

Oppmøte: Start frå Engeset skule frå kl.10.00 12.00

Arrangør: Engesetdal IL

Stad
Engeset skule
Engeset
6260
SKODJE
Kommune: