Naturlos - Kulturminnedagen 2012

Søndag, 9 september, 2012

Ulike arrangement rundt omkring i kommunane.

Nærare informasjon om dei aktuelle arrangementa vert annonsert i avisene, samt å fi nne på den einskilde kommune sine heimesider ellerpå Friluftsrådet sine sider.

www.friluftsrad.

Stad
Møre og Romsdal fylke
Alle kommunar
6401
MOLDE
Kommune: