NAV og psykisk helse

Torsdag, 21 august, 2014 klokka 18:00

Temamøte arrangeres av Mental Helse Skodje og Ørskog.

Vi ønsker alle velkommen til et interessant tema møte om NAV og dei tilbuda vi har der.

Stad
Frisklivssentralen på Skodje
Kommune: