THE NECKS

Torsdag, 19 juli, 2012 klokka 13:00:00

Sidneytrioen The Necks har eksistert siden midten av åttitallet og har gitt ut 18 album, med låter som stort sett fyller en hel CD.

De tre medlemmene har karrierer hver for seg innen pop, hardcore og mer konvensjonell jazz, men som The Necks er de noe for seg selv. De forfekter en slags maksimalistisk minimalisme. Der framføringene begynner med et lite musikalsk fragment, som så utforskes og utdypes innen harmoni, rytme og melodi den neste timen av hele trioen. Musikken er hele tiden i utvikling, og hvert øyeblikk er blitt sammenlignet med en juvel, som slipes og perfeksjoneres, så hele stykket til slutt blir et smykke; helheten som består av alle delene.

Chris Abraham, piano,Tony Buck trommer og Lloyd Swanton bass.

www.thenecks.com

L=ledsager med bevis.
Unummererte plasser.

Stad
Kulturhuset
6401
MOLDE
Kommune: