Norges beste klippfisk kåres på Norsk klippfiskmuseum

Klippfisk. Foto:Nordmøre museum.
Torsdag, 7 juni, 2018 klokka 10:00

Sammen med Norges sjømatråd, Klippfiskakademiet, Kristiansund kommune og Norsk klippfiskmuseum, setter vi klippfisk i fokus og arrangerer «Norges beste klippfisk 2018».

I tilknytning til konkurransen blir det klippfiskseminar på Thon Hotel Kristiansund, etterfulgt av høytidelig kåring av vinneren og middag i hyggelig lag.

På programmet for seminaret står blant annet:

– Hvordan ser det makroøkonomiske bildet ut? v/ Pål Ringholm, SpareBank 1 Markets.
– Brasil og klippfisk. Holder vi vår posisjon? v/ Øystein Valanes, fiskeriutsending til Brasil, Norges Sjømatråd.
– Orientering om klippfiskprosjekter:
• Saltlakeprosjektet v/ Jannicke Fugledal Remme, Sintef Ocean
• Strategiutvikling for klippfiskmarkedet» v/ Ann Helen Hellevik, Møreforsking AS.
– Hvordan sikre klippfiskindustrien nok råstoff i fremtida? v/ Trygve Myrvang, Norges Råfisklag og Sverre
Johansen, Sjømat Norge.
– FoU i fiskerinæringen generelt og klippfisknæringen spesielt. Innsatsen, resultatene og mulighetene.
v/ Lorena Gallart Jornet, FHF Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.
– Klippfisk på det moderne matbordet v/ Ole Christian Skogen, Klippfiskakademiet.

Program for dagen:
Konkurranse: 10:00 - 11.45 (Norsk klippfiskmuseum, Milnbrygga)
Lunsj: 12:00 - 13:00 (Thon hotell Kristiansund)
Seminar: 13:00 - 17:00 (Thon hotell Kristiansund)
Kåring: 18:30 - 19:30 (Lossiusgården, Innlandet)
Middag: 19:45 (Thon hotell Kristiansund)

Det er gratis å delta på konkurransen og seminaret. For å delta på middagen koster det 700kr, hvor både deilig klippfisk og god underholdning står på menyen.

Deltakelse på både deler og hele arrangementet krever påmelding, meld deg på her: http://pamelding.rafisklaget.no/

Siste frist for påmelding er 1. juni 2018.

Stad
Norsk Klippfiskmuseum
Kommune: