Norsk Vandrefestival

Foto: Norsk Vandrefestival
Fredag, 1 august, 2014 klokka 00:00
Laurdag, 2 august, 2014
Søndag, 3 august, 2014
Måndag, 4 august, 2014

Norsk Vandrefestival skal med basis i Norsk friluftstradisjon inspirere til bærekraftig bruk av vår natur. Norsk Vandrefestival skal videre være en nasjonal og internasjonal arena for et bærekraftig møte mellom menneske, natur og kultur. Våre grunnpillarer er fundamentert i NATUR, KULTUR og FOLKEHELSE.

Stad
Kommune: