Ordførarens tur i Ørskog - Naturlos 2014

Hallvardsfjellet. Fotokjelde: Naturlos 2014.
Laurdag, 6 september, 2014 klokka 11:00

Ordføraren i Ørskog tek deg med på tur til Halvardfjellet i Vaksvika/Viset.

Turen til toppen på 598 moh gir eit fl ott møte med høge fjell og nærkontakt mot fjorden. Turen går på godt merka sti og tek 1 - 1 1/2 time.

Oppmøte: P-plassen ved Hallvardsvatnet kl. 11.00. Køyr av frå FV650 på Viset eller Vaksvika (på sørsida av elva) og parker på vestsida av Hallvardsvatnet.

Arrangør: Ørskog kommune

Turleiar: Torbjørn Fylling, tlf. 928 22 655

Stad
Kommune: