Ordførarens Tur i Norddal - Naturlos 2015

Klovset. Foto: Åsta Skjervøy. Kjelde: Kulturminneatlas.no
Torsdag, 3 september, 2015 klokka 17:30

Bli med ordførar Bjørn Inge Ruset frå Klovset til Hogsetdalen.
Kaffi rast på setra. Turen tek om lag tre timar.

Oppmøte: Klovset kl. 17.30. Det vert oppmoda om samkøyring frå Lingås (bomveg). Det er og mogleg å parkere på Lingås og gå frå der.

Arrangør: Norddal kommune
Turleiar: Bjørn Inge Ruset tlf 926 41 626

Stad
Kommune: