Planteloppemarked og ope museum - Museumsstafetten 2014

Åsen bygdemuseum. Foto: Nordmøre museum
Laurdag, 7 juni, 2014 klokka 00:00

Garden Åsen er truleg blant dei eldste gardane på Eidet, og bygsel- og eigedomsretten var på private hender så tidleg som i 1667. Frå gamalt av besto garden av to bruk som låg tett saman. Korleis husa på dei to Åsagardane sto er det ingen som heilt sikkert veit, men dei våningshusa som no er der, står sikkert på eldgamle tufter.

Stad
Åsen bygdemuseum
Kommune: 
Kategori: