Postvegmarsjen og kulturminnedagen i Ørskog kommune - Naturlos 2014

Postvegmarsjen. Fotokjelde: Naturlos 2014
Søndag, 14 september, 2014 klokka 00:00

Turmarsjen langs Den Trondhjemske Postveg blir i år arrangert for 11. gong.

Meir informasjon om arrangementet kjem i eiga annonse og på heimsidene til friluftsrådet, Ørskog kommune m.fl .

Stad
Kommune: