Postvegmarsjen og kulturminnedagen i Ørskog kommune - Naturlos 2016

Postvegen. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Søndag, 11 september, 2016 klokka 13:20

Turmarsjen langs Den Trondhjemske Postveg vert i år arrangert for 12. gong. I år er vi tilbake til den kjende løypa frå Amdamfjøra til Prestebryggja.

Meir informasjon om arrangementet kjem i eiga annonse og på heimesidene til friluftsrådet, Ørskog kommune m.fl .

Stad
Kommune: