Prøysenåret 2014.

Onsdag, 21 mai, 2014 klokka 18:00

Markering av 100-årsjulileet for Alf Prøysen

Program:
Song og musikk av elevar i kulturskulen
Opplesning av Prøysen-forteljingar
Allsong
Arr: Skodje kulturskule og Skodje bibliotek

Stad
Kommune: 
Kategori: