Rangnes gamle skole - Museumsstafetten 2016

Ragnes gamle skole. Foto: Nordmøre museum.
Laurdag, 2 juli, 2016 klokka 13:00
Laurdag, 9 juli, 2016 klokka 13:00
Laurdag, 16 juli, 2016 klokka 13:00
Laurdag, 23 juli, 2016 klokka 13:00
Laurdag, 30 juli, 2016 klokka 13:00

Ragnes gamle skole på Smøla er åpen alle lørdager i juli kl 13-16

Skolemuseum

I 1827 kom det ny skolelov som fastslo at det skulle bygges faste skoler på landsbygda også, men Smøla var mellom de mange bygder som fikk utsettelse. Kravet ble innskjerpa ved den nye skoleloven av 1860, og denne gangen var det ingen vei utenom for Smøla.

Nå gikk lærerne også på lærerskoler eller seminar som det gjerne ble kalt. Dette var et stort framskritt fra tiden med selvlærte skolemestre.

I dag brukes Rangnes gamle skole av barnehagen og skolen, men er også åpen for alle noen dager om sommeren. På skole- og barnehagebesøka får barna oppleve hvordan skolehverdagen kunne være for over 100 år siden.

Stad
Kommune: 
Kategori: