Ravnfloget i Haram kommune

Ravnfloget i Haram kommune. Naturlos 2013.
Måndag, 9 september, 2013 klokka 18:00

Turen går frå Vatneeidet og opp til Ravnfloget på 282moh. Litt bratt tur.

Oppmøte: Ved Bunnpris på Vatneeidet kl. 18.00

Arrangør: LHL Skodje/Ørskog/Haram
Kontaktperson: Oddveig Tennøy tlf 482 06 334

Stad
Bunnpris på Vatneeidet
Kommune: