Remmemsråket i Vestnes - Naturlos 2016

Torsdag, 22 september, 2016 klokka 16:45

«Gåtur for alle – Bli med på tur i triveleg lag.» Bli med Vestnes Frivilligsentral på lokalhistorisk vandring i Remmemsråket,mellom husmannsplassar og ulvegraver. Tur i nokoulendt terreng, utanfor sti. Start frå den gamle idrettsplassenpå Helland.

Oppmøte: Joker i Tomrefjord kl. 16.45 og Sjøbua på Helland kl. 17.00. Samkøyring, dei som sit på betalar kr 30 til sjåføren.
Arrangør:Vestnes Frivilligsentral
Turvert: Per Bjørn Ellingseter tlf 93870219

Stad
Kommune: