Senior-kveld med Amanda C. Olsen (Aco)

Amanda C. Olsen. Fotokjelde: Skodje Pensjonistlag.
Torsdag, 29 november, 2018 klokka 17:00

Amanda C. Olsen (Aco) har fått livsverket sitt i bokform.

Historikar Aud Farstad kjem til Seniorkvelden og skal fortelje om livsverket til Sunnmørsposten sin journalist Amanda
C Olsen (Aco) (1887 - 1967). Amanda C. Olsen er mest kjend fra «Spinnesida» i Sunnmørsposten. Amanda kom til
Ålesund som 30-åring, og var ein av dei første kvinnelege jounalistane i landet.
Amanda var ein oppsøkande journalist, og ho skildra ofte livet til "vanlege menneske". lnterjuvobjekta hennar var ofte kvinner, og Amanda skreiv kvinnehistorier lenge før ordet var oppfunne. Amanda C Olsen kom til Ålesund frå Bergen i 1917, og var journalist i Sunnmørsposten i 50 år. Etter at Amanda C. Olsen fylte 70 år, flytta ho helm til Bergen, men kort tid etterpå var ho tilbake i Ålesund, og held fram som flittig frilanser i Sunnmørsposten til ho døde i 1967, 80 år gamal.

Høge snittar og høge glass

Etter innlegget om Amanda C. Olsen serverer vi høge snitter, !evert av SjøhoIt Catering, og høge glass med Mozell.

Sted
Klubbhuset til Skodje Idrettslag, 2dre høgda

Tidspunkt
17:00 - 20:00

Påmelding
Pris for medl. kr. 100,-. For ikkje-medl. kr. 150,-.

Påmelding innan 27. nov. til Gerd Karlsnnyr, tlf. 92 29 04 83, eller Paul Birger Tysnes, tlf. 41 23 51 88.

Åresal , allsong. Musikk: Kåre Myren.

Alle Seniorkveldane våre er opne for alle interesserte.

Stad
Klubbhuset Skodje IL
Kommune: