Senior-kveld med "vakre bilder gjennom kameralinsa" og potetball

Foto: Emayavan Kanesamoorthy. Fotokjelde: Skodje Pensjonistlag.
Torsdag, 26 april, 2018 klokka 17:00

Emayavan Kanesamoorthy jaktar på vakre motiv gjennom kameralinsa. Emayavan fotograferer på hobbybasis, er busett på Skodje, er gift og har to døtre. Han kjem frå Sri Lanka, og kom til Skodje i 2015.

Emayavan likar best å ta landskapsbilder og portrett. Han har teke fleire bryllupsbilder, barn- og babybilder. Han har ikkje sitt eige studio men han kjem gjerne heim til folk og fotograferer dei i sitt eige miljø. Han tek og bilder ute i naturen, i skog eller ei blomstereng. Eg vil at bileta mine skal vere mest mogleg naturlege og vakre, seier Emayavan som kjem til Senior-kvelden og vil syne bilder som han har teke.

Etterpå vert det servert potetball med vanleg tilbehør.

Sted
Klubbhuset til Skodje Idrettslag, 2dre høgda

Tidspunkt
17:00 - 20:00

Påmelding
Alle Seniorkveldane våre er opne for alle interesserte. Åresal, allsong. Musikk: Kåre Myren.

Påmeld. til Gerd Karlsmyr, tlf. 92 29 04 83 eller Paul BirgerTysnes, tlf. 41 23 51 88, innan måndag 23. april.

Pris kr. 100,- pr. pers. for medl. Ikkje-medl. kr. 130,-

Stad
Klubbhuset Skodje IL
Kommune: