Seniorkveld - ”Sjå meg, og høyr korleis eg kom meg vidare i livet”

Anne Lise Mikkelsen. Fotokjelde: Skodje Pensjonistlag
Torsdag, 27 februar, 2014 klokka 17:00

Anne Lise Mikkelsen Tellnes er født og oppvaksen på Skodje. I dag er ho leiar for det nystarta lokallaget for Mental Helse Skodje og Ørskog.

Tema for kvelden er ”Sjå meg, og høyr korleis eg kom meg vidare i livet”. Korleis førebygg vi mobbing og einsamheit, kva hjelper og korleis kan vi støtte og hjelpe kvarandre? Berre det å sjå kvarandre kan utgjere ein stor skilnad i kvardagen.

Ord for dagen, loddsal, mat og kaffe, allsong, musikk: Kåre Myren

Våre seniorkveldar er opne for alle interesserte. Treng du skyss, ring 412 35 188

Årsmøte
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av sakliste
• Val av møteleiar
• Val av referent
• Val av 2 protokollvitner
• Godkjenning av årsberetning for 2013
• Godkjenning av revidert rekneskap for 2013
• Kontingent 2015
• Godkjenning av budsjett for 2014
• Innkomne saker
• Val etter lovene

Stad
Skodje Stadion
Kommune: